תזמורת אסירים במחנה מטהאוזן, המנגנת בפקודת הגרמנים בעת הובלת אסיר להוצאתו להורג.