הכניסה לטרזנשטאט. הכתובת מעל השער, האומרת "העבודה משחררת‭,"‬ דומה לכתובת־ שער במחנות אחרים והינה חלק מהטעיה שנקטו הגרמנים על מנת להסתיר מעיני הקורבנות את כוונותיה0 האמיתיות.