פרק עשירי: "הפתרון הסופי" — שלבי תכנונו ושלבי ביצועו

פרוץ המלחמה וכיבוש השטחים במזרח הפכו את מיליוני היהודים , שעליהם איים היטלר בנאומו ברייכסטאג בינואר , 1939 לבני ערובה בידי הנאצים , ואפשרו את מימוש התוכניות שהיו גלומות בתורת הגזע הנציונל סוציאליסטית מלכתחילה . דברים שהיו בחזקת תאוריה , יכלו עתה לצאת אל הפועל . על מנת להבין את הוצאתה לפועל של תוכנית רצחנית , מדהימה וחסרת תקדים בתולדות האנושות , שנודעה ברבות הימים במסוה של הכינוי "הפתרון הסופי של יהדות אירופה , " יש צורך להבין את דרכי תפקודה של המדינה הנציונל סוציאליסטית בכללותה ושל הממונים על רציחת היהודים בפרט . על אף הדימוי של אומה אחדותית המלוכדת סביב ה"פיהךר" שלה , דימוי שגרמניה הנציונל סוציאליסטית ביקשה ליצור הן בפנים והן כלפי חוץ בהפגנות אדירות ממדים , במצעדים צבאיים ובכל אמצעי התקשורת , לא היה המבנה הפנימי של ה"רייך" השלישי לאמיתו של דבר מלוכד כלל ועיקר . אומנם סמכותו של ה"פיהרר" היתה בלתי מעורערת וכל פקודה שלו הפכה לחוק מחייב שאין עליו עוררין , אך ביצוע הדברים היה נתון בידי סבך של מוסדות , מנגנונים , אישים וקבוצות לחץ , שהתחרו זה בזה , פיקחו זה על זה , ריגלו זה אחר זה ולעיתים א...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי