ילדים יהודים בשואה: ו. ילדים בגיטו וארשה. ‭.2‬ ילד מאכיל ילד.