פרק שמיני: היודנראטים

במונח "יודנראט" ( מועצת יהודים ) אנו מכנים את המוסדות להנהגה עצמית שהקימו היהודים בגיטאות בארצות הכבושות על ידי הנאצים . לא כל המוסדות מן הסוג הזה נקראו " יודנראטים . ' בגיטו לורד , למשל , כונה גוף זה בשם "אלטסטנראט'' ( מועצת זקנים , ( שם שהיה מקובל בשורה של גיטאות שהוקמו בשטחים המזרחיים , אותם כבשו הגרמנים מידי ברית המועצות . ברחבי אירופה הכבושה ניתנו שמות שונים לאותו מוסד עצמו , שתפקידיו וחובותיו היו בדרך כלל זהים בכל מקום ומקום . מוסד ראשון במתכונת של "יודנראט" הוקם עוד לפני פרוץ המלחמה , ביולי , 1939 בגרמניה . הוא חויב להקיף במסגרתו לא רק יהודים לפי דתם , אלא גם אנשים שהוגדרו כיהודים לפי חוקי הגזע הנאציים . מסגרת ראשונה זו , שהוקמה בגרמניה וכונתה " רייכס ? ךייניגונג דר יוךן אין דויטשלאנד , " כלומר : "האיחוד הארצי של יהודי גרמניה , " הופקדה בעיקר על ביצוע משימות מסוימות והונהגה בידי שורה של אישים סמכותיים מקרב יהודי גרמניה . ההוראה הראשונה המחייבת הקמת יודנראטים נכללה ב"איגרת הבזק" של ריינהארד היידריך , האיש השני בהיררכיה של ה ס . ס ,. שכוונה לראשי ה"איינזאצגרופן" בפולין הכבושה , ב ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי