תמונות מחיי היום־יום בגיטו: משפחה יהודית נאלצת למכור את חפציה האישיים על מנת להתקיים.