חיילים ברכבה הנוסעת לחזית בפולין. הכתובת על הקרון אומרת: "אנו נוסעים לפולין בדי לגמור עם היהודים‭."‬