תור של יהודים המבקשים להגר מגרמניה מזדנב לפני לאחר "ליל הבדולח" הלך וגבר מספרם של המבקשים לצאת ואילו אפשרויות היציאה הלכו והתמעטו.