פרק חמישי: ההגירה היהודית מהרייך הגרמני הנאצי

במשך שנת 1933 עזבו את גרמניה בגלים בהולים חמישים אלף יהודים , היינו , כעשרה אחוז מכלל האוכלוסיה היהודית שם . להל ן מספרים אחדים על יהודי גרמניה ושיעורם בכלל האוכלוסיה ב ו 187 היו 383 , 000 יהודים בגרמניה והיוו 1 . 05 % מכלל האוכלוסיה . ב 1925 היו 564 , 000 יהודים בגרמניה והיוו . 90 ° / 0 ם מכלל האוכלוסיה . ב 1933 היו 503 , 000 יהודים בגרמניה והיוו 0 . 76 ° / 0 מכלל האוכלוסיה . יהודים אלה פנו לארצות שכנות , כמו צרפת , שוייץ והולנד , וציפו למצוא בהן מקלט ורגיעה . אולם המציאות מעבר לגבול היתה שונה מהציפיות . ארצות אירופה היו שרויות בטראומה של המשבר הכלכלי הגדול והאבטלה ופליטים הפוקדים את ארצם נחשבו לכוח עבודה מתחרה באזרחי הארץ הקבועים . לא במעט גם השפיעה התעמולה הנאצית האנטי יהודית , וכך , לצד גילויים של רחמים ופעולות עזרה , נשמעו קולות איבה והתנגדות לכניסתם של היהודים . מצד שני , גם בקרב יהודי גרמניה עצמם לא היתה העמדה ביחס לשאלת ההגירה מחוורת וחד משמעית . צוין כבר כי יהודי גרמניה הזדהו באורח רגשי ותודעתי עמוק עם מולדתם ועם תרבותה . בעיני רבים התפרשה ההגירה כגילוי של חולשת דעת והעדר נא...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי