תמונת בית כנסה בגרמניה הנשרף ב"ליל הבדולח‭."‬ ליצירה — אוהו בית־ כנסת לפני השריפה. ג מראה פנימי של ביה־ כנסת לאחר "ליל הבדולח‭."‬