ו — שריפה הספרים ה"פסולים" ב־‭— 2 3 .1.5.33‬ ספסל בגן ציבורי הנושא את הכתובה "ליהודים בלבד‭— 3 ."‬ כרזות ביום החרם על עסקים יהודיים ‭,1.4.33 —‬ וזו לשונן "גרמנים! התגוננו! אל תקנו אצל יהודים‭— 4 "!‬ אשה גרמניה שהואשמה בקיום יחסים מיניים עם יהודי מושפלת ומובלת ע"י המון בראש חוצות ועליה כרזה; "אני חזירה‭."‬