נ1בלה המגדירה מבחינה גנטית מסב ועד נכדו יהודים ובני־ תערובת למיניהם לצורך הטעלת חוקי נירנברג. הצבע השחור מסמל את היהודי והלבן אה הארי.