מפגני המונים, בהם שולהבו היצרים וטופח פולחן ה"פיהרר‭."‬ מטרתם היתה לסמל אה נחישות רצונה של האומה המאוחדת באידיאולוגיה הנציונל־ סוציאליסטית.