nowKn היהודים ברצח לא־יהודים לצורכי פולחן מעל גבי שער העיתון האנטישמי ידר שטירמר/ גרמניה, 4ג9ו. בתחתית העמוד: "היהודים הם אסוננו" מדברי ההיסטוריון הגרמני טרייציקה, שהפכו לסיסמה אנטישמית.