שערי מהדורות שונות של "הפרוטוקולים של זקני ציון‭."‬ א. מהדורה שוודית, 924ו. נ. מהדורה צרפתית, ‭.1934‬ ג. מהדורה ברזילאית, 7ג‭.1»‬ ד. מהדורה ספרדית, ג96ו 1 בראש העלב שלושה ראשים של נחש המסמלים את מדינת ישראל, את הקומוניזם ואת הדת היהודית. הספר, המתאר קיומו כביכול של קשר סודי של היהדות הבינלאומית החותרת להשתלטות על העולם בולו, זכה לתפוצה רבה. הספר הינו מעשה זיוף של הבולשת הצארית ברוסיה.