טבלה נאצית המסווגת כביכול תכונות גזע למיניהן בשיטה "מדעיה‭."‬