פרק שלישי: עקרונות האנטישמיות המודרנית ומשמעות האנטישמיות הגזענית

גזעים ומשמעותם מאז ומתמיד הבחינו בני אדם בעובדה שקיימים הבדלים חיצוניים בין קבוצות בעלי חיים וגם בין בני אדם , הנושאות — כל אחת — תווים המשותפים לה ועוברים בירושה . בחינת : כושי לא יחליף עורו ונמר חברבורותיו . אולם לא עצם קיומם של הבדלים אלה הוא שמעסיק אנשים בזמנים שונים , אלא דווקא המשמעות שמיוחסת להם . עם התגליות הגיאוגרפיות ומסעות ספנים וסוחרים נועזים מעבר לאוקיאנוסים , ליבשות ולמדבריות , נפרץ המעגל המסוגר של ימי הביניים , שבהם מרביתם של תושבי אירופה לא יצאו את גבולותיה ואף לא נפגשו עם אנשים השונים מהם בהרבה . בדומה להפתעתם של רבים מבני אירופה נוכח המיפגש עם יבשות , אקלימים , נופים , חומרי גלם ומאכלים חדשים שלא הכירום עד אז , כך — ואף במידה רבה יותר — רותקו מהמיפגש עם אוכלוסיות בני אדם בעלי צבע , שפה , דת , מנהגים ונימוסים שונים ומשונים בעיניהם . ערכים , שנראו יציבים וחד משמעותיים עד אז , החלו להראות באור שונה לעומת המציאות החדשה , שבה נתקלו ושלאורה נבחנו מחדש . ביטוי לכך נמצא בספרים כגון מסעות גוליבר ועליסה בארץ הפלאות . המיפגש עם שפע צורות החי והצומח גירה חוקרים להתחקות אחר מוצאם ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי