יום־השנה לייסוד החברה "מתנות לאביונים" בסלוניקי. כפי שמעיד שמה, עסקה החברה בהגשת סעד לעניים והיתה אחת מהחברות הרבות שהוקמו ע"י קהילות ישראל למטרות שונות. חברות אלה מבטאות אה האוטונומיה של הקהילה ואה דאגתה לצרכיה הפנימיים השונים.