חיילים יהודיים בבית־ כנסה בוינה במלחמת־ העולם הראשונה. יהודים השתתפו בצבאות בל הצדדים שלקחו חלק במלחמה. השתתפות זו סימלה במיוחד עבור יהודי מערב אירופה ומרכזה את מעורבותם בקרב העמים שבהם ישבו.