חתימה חוזה ריבנטרופ־ מולוטוב ב־‭.23.8.39‬ החותמים הם שרי־החוץ של שתי הארעוה. בתמונה: ריבנטרום עומד מימינו של סטאלין, ומולוטוב יושב וחותם. ימים ספורים לאחר חתימת הברית פרצה מלחמה־העולם.