לחיצת ידיים של היטלר וצימברלץ בעת חתימה הסבם מינכן באוקטובר 938ו. מה מסתתר מאחורי החיוך של שני המדינאים?