‭D1:Mrtn‬ מפגינים ברחובות מינכן על רקע המשבר הכלכלי שפקד את גרמניה לאחר מלחמת־העולם הראשונה. על הכרזה כתוב' "אין לחם ואין מיטה‭."‬ בראש הכרזה שמו של אחד הארגונים הצבאייס־למחצה suhiheim (קסדה‭,(‬ שצצו בגרמניה לאחר התבוסה של מלחמח־העולם הראשונה.