פרק ראשון: סקירת ההתפתחויות העיקריות בתקופה שבין שתי מלחמות־העולם

כאשר נתכנסו נציגי גרמניה המובסת ונציגי צרפת בקרון רכבת בעיר שליד קומפיין ( Compiegne ) ב 11 בנובמבר , 1918 על מנת לחתום על חוזה שביתת נשק בין שתי המעצמות , נסתיימה מלחמה עקובה מדם , שנמשכה ארבע שנים , החל מ . 1914 ביוני 1940 בחר היטלר באותו קרון רכבת עצמו כדי לקבל בו את כניעתה של צרפת , לאחר כיבושה בידי צבאות גרמניה במלחמת העולם השנייה . על מה מעיד הדבר ? בשנת 1919 נתכנסו נציגי ארבע המעצמות הראשיות שהשתתפו במלחמה : ארה"ב של אמריקה , בריטניה הגדולה , צרפת ואיטליה , וכן 23 נציגים של האומות הקטנות , לועידת שלום בפריז , וביוני אותה שנה נחתם חוזה השלום עם גרמניה באולם המראות של ארמון ורסאי שליד פריז . בכך נסתיימה מלחמה אכזרית , שתבעה קורבנות רבים מאוד בנפש וברכוש , מלחמה שבה הוכנסו לשימוש לראשונה לוחמה בגאזים , בטנקים ובצוללות , ושבה פגעו הסבל והמצוקה קשות גם באוכלוסייה האזרחית . מעריכים את מספר האנשים שמתו בשל מלחמת העולם הראשונה ב 25 מליון , ואילו את אלו שנפלו , מתו ונרצחו במלחמת העולם השנייה ביותר מ 40 מליון . מלחמת העולם השנייה , על נוראותיה , ועידן האטום מאפילים כיום על זוועות מלחמ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי