תוכן העניינים

פרק ראשון ; 9 סקירת ההתפתחויות העיקריות בתקופה שבין שתי מלחמות העולם פרק שני ; 22 קווי התפתחות עיקריים בתולדות היהודים בין שחי מלחמות העולם פרק שלישי : 31 עקרונות האנטישמיות המודרנית ומשמעות האנטישמיות הגזעית פרק רביעי : 39 ראשית מדיניות הנאצים לגבי היהודים פרק חמישי : 53 ההגירה היהודית מהרייך הגרמני הנאצי פרק שישי : 61 מלחמת העולם השנייה עד סמוך לקרבות סטאלינגרד ואל עלמיין פרק שביעי : 67 הגיטאות פרק שמיני : 79 היודנראטים פרק תשיעי : 87 גורל ילדים ונוער בתקופת השואה פרק עשירי : 102 "הפתרון הסופי" — שלבי תכנונו ושלבי ביצועו פרק אדוד-עשר 115 מחנות ריכוז והשמדה פרק שניימ-עשר : 127 "פתרון סופי" לעם היהודי בולו פרק שלושה-עשר 139 ההתנגדות והמרידות של היהודים פרק ארבעה-עשר : 160 ההצלה ויחסם של עמי אירופה לטרגדיה היהודית פרק חמשה-עשר : 172 היישוב היהודי בארץ נוכח השואה פרק ששה-עשר 183 יהדות ארה"ב ובריטניה נובח השואה פרק שבעה-עשר : 194 השלבים הסופיים של השואה ושארית הפליטה פרק שמונה-עשר : 209 העם היהודי לאחר השואה פרק תשעה-עשר : 215 "שואה '' ו"רצח עם" 227 שמות ומושגים  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי