השואה ומשמעותה מהדורה שנייה ומורחבת

שיא * * וט * ןמ ? ם ט ** ןי השואה ומשמעותה ומשמעותה מאת ישראל גוטמן חיים שצקר  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי