הערות לסיכום

. 1 דיון מפורט יותר על תפיסת האמונה המונותיאיסטית מקראית , על מקורה של " הצדקת אלוהים" בתוכה , ועל גורמי המשברים ודרכי יישובם , הבאתי במאמר מיוחד בנושא זה . ( ראה '' מבטח האמונה ומבחנה , '' ניד ; מקרא חוב' ב , ' תשנ '' ג , עמ' . ( 170-115 . 2 את הנטייה שגילו הוגי דעות יהודים מכל הזרמים , דתיים ולא דתיים , לחזור ולאשר את עמדותיהם האידיאולוגיות הקודמות , עת שהודו שהמתארע בשואה עובר את גבולות מה שנראה כצפוי , והוא חריג היסטורי שיש בו לכאורה משום הפרכה , ניתחתי במבוא לספרי מאבק ער שחר ( הוצאת הקיבוץ המאוחד , תל אביב תשנ '' א . ( הספר מוקדש לניתוח התמודדותם של הוגי דעות לא חרדיים עם השואה בהתארעותה . . 3 בספר הנ"ל הראיתי כי גם הוגי דעות שהודו שההסברים האידיאולוגיים הקודמים של תנועותיהם הופרכו על ידי השואה , נשארו נאמנים לאידיאלים הלאומיים או החברתיים או הדתיים שלהם . ראה בייחוד בפרק המוקדש לקבוצת הוגי דעות שפעלו בגיטאות פולין וליטא . . 4 הוגי דעות שגילו יכולת מרשימה להתמודד , בדרך של עיון שיטתי או קרוב לשיטתי , עם המשמעות הדתית או ההומניסטית של השואה בתוך התארעותה הם למשל : הרב ליאו בק , הר...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד