הערות לפרק ח'

. 1 עניין גילוי ופרסום סודות הקבלה , בייחוד סודות 7 ! 77 ד , ר , הוא אחד הנושאים המרכזיים שהרב אשלג חזר ודן בהם בכל חיבוריו . הרי כולם נכתבו כדי לשרת , בצורה ממוקדת , את המטרה הזאת . כיוון שהיו לו חששות , שנבעו מהבנת הסיכונים הרוחניים , ראה צורך להתנצל ולהסביר את דרכו , הרחוקה לדעתו מאוד מדרכם של מחברים פופולריים ולא מוסמכים שנתרבו בזמנו . הוא שאף להסבר בהיר ושקוף , אבל גם נאמן ומדויק , הסבר שאינו "מתפשר" על חשבון האמת לשם הפופולריות . הוא האמין כי ניחן בכישרון המיוחד הדרוש לכך ( כמוהו כרשב"י וכאר"י בשעתם , אך לפי צורכי דורו , ( אך חזר והזהיר את המעיינים שעודדם ללמוד קבלה : אין זו משימה שאפשר לקיימה בקלות . יש לקבל זאת כמאמץ רוחני עליון , המעצב בהכרח אורח חיים של התקדשות . ראה על כך בייחוד בשני פרקי ההקדמה לקונטרס הראשון שפירסם : "עת לעשות" ר'גילוי טפח וכיסוי טפחיים . " ( ספד מתן ן 7 / רה הוצאת "אור הגנוז , " ירושלים תשמ"א . ( . 2 הרב אשלג הציג את גישתו בכללותה כ"מדעית , '' בהוראה המודרנית של מונח זה : החישוף השיטתי של חוקיות סיבתית ( פועלת או תכליתית ) על יסוד ניסיון אמפירי . בהקשר זה...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד