הערות לפרק ז'

הפרטים על תולדות חייו של הרב אליהו דסלר לקוחים מן ההקדמה לספר מכתב מאליד , 7 , כרך ראשון . מחברי ההקדמה , אריה כרמל ואלטר האלפרין , היו תלמידי הרב באנגליה ועורכי הכרך הזה ( ראה להלן , הערה . ( 2 פרק א' מן ההקדמה , התופס את רובה , מוקדש לפרטים '' מתולדות הרב זצ"ל . " סקירה ביוגרפית זו רחוקה מאוד מן המלאות הראויה , אך הנתונים הנמסרים בה נראים מהימנים . פרטים נוספים על בית הרב דםלר , על אביו ועל רקעו בתנועת המוסר , ימצא המעיין בספרו של הרב דוב כ"ץ : ת : ועת המרםר , כרך חמישי , הוצאת הספרים אברהם ציוני , תל אביב תשכ"ג , פרק ט' ( עמ' . ( 190-151 הכרך הראשון של מכתב מאלידל , הכולל את הקונטרסים העיקריים מעיזבון כתביו ורשימותיו של הרב דסלר , בעריכתם של שני התלמידים הנ '' ל בבני ברק , לקראת " יומא דהילולא קמא דמרן זצ '' ל בה' טבת תשט '' ו . '' כרך שני יצא בעריכת אריה כרמל וחיים פרידלנדר , בני ברק תשכ"ד , כרך שלישי , בעריכת אריה כרמל וחיים פרידלנדר , יצא בבני ברק תשכ"ד , וכרך רביעי ואחרון , הכולל גם מכתבים אישיים בנושאים חינוכיים , יצא בעריכת אריה כרמל לבדו בירושלים , תשמ '' ג . עשרים ושמונה שני...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד