הערות לפרק ד'

להלן ניווכח שזוהי זווית ההסתכלות הנכונה , החושפת את נקודת המוצא הקיומית של מנהיגי חסידות בעלז . ראה בצלאל לנדוי ונתן אורטנר . ד , רכ הקדוש מכעלזא , הוצאת אור החסידות , ירושלים תשכ"ז . משה יחזקאלי : הצלת הרבי מבל \ מבית ההריגה בפולין , מסופר מפי עדי ראייה , הוצאת ישורון תש"ך . הרב הקדוש מבעלזא כנ '' ל , עמ' ע '' ח . . 4 על הרקע הרעיוני הרחב ראה : מנדל פייקאז / חסידות פולין , מוסד ביאליק , ירושלים תש"ן . בייחוד החלק הרביעי , הדן על ההתפתחויות בתקופת השואה . . 5 כפי שיתברר להלן , מנהיגות בעלז השתמשה במונח '' הסתר פנים '' לגבי השואה ( בלי להתעמק במשמעות התיאולוגית המדויקת של הביטוי , ( אך השימוש נעשה באופן שאינו מסלק את ההבנה הברורה שהשואה ביטאה התערבות אלוהית ישירה בגלל חטאי העם . . 6 על ההבחנה בין '' הצדקת אלוהים '' לבין "הצדקת הדת" לגבי התגובות התיאולוגיות על השואה ראה במאמרי '' צידוק הדת במבחנה של השואה , " בתוך : שנתון לעיון ולמחקר יהדות זמננו מס' , 5 המכון ליהדות זמננו , האוניברסיטה העברית ירושלים תשמ '' ט , עמ' . 7 . 25-2 ד 7 , דך , כתב העת של צעירי בעלז בבודפשט , כ"ג שבט תש"ד . ....  אל הספר
הקיבוץ המאוחד