הערות לפרק ב'

. 1 הרב אברהם יצחק הכהן קוק : "עקבי הצאן , " בתוך : אזר היקר , הוצאת מוסד הרב קוק , ירושלים תשכ '' ז , עמ' ק '' ז-ק '' ח . . 2 שם , שם , עמ' ק '' ח-ק '' ט . . 3 הרבי מסאטמאר ( הונגריה ) כיהן שם ברבנות משנת . 1928 בשנת 1944 נכלל ב' י ' רכבת ההצלה '' לברגן בלזן , משם הגיע לארץ ישראל , ויצא לניו יורק בשנת . 1947  אל הספר
הקיבוץ המאוחד