הערות לפרק א'

. 1 ראה הערך עליו Encyclopedia Judaica' 1 וכן באלד , אזכרה מס . , 1 הוצאת המכון לחקר היהדות , 1956 עמ' . 91-82 הרב וסרמן היה חניך הישיבות של וולוז'ין וטלז , ואל ה"כולל" של החפץ חיים בראדין הגיע רק בשלב מאוחר יותר . אבל הוא נעשה לתלמידו המובהק , חשב עצמו ונחשב בציבור החרדי כממשיך דרכו . . 2 על אישיותו , פועלו והשקפותיו של רבי ישראל מאיר הכהן , המכונה על שם ספר המוסר ההלכתי הגדול שפירסם את שמו '' החפץ חיים , '' ראה בספרו של דב כ '' ץ : תנועת המו 0 ר , כרך ד / הוצאת אברהם ציוני , תל אביב תשי '' ד . . 3 להלן רשימת מאמריו העיקריים של הרב וסרמן כסדר פרסומם : . 1 "אומר אני מעשי למלך . " מיתקפה חריפה ביותר על הציונים מזה , על היבסקים מזה ( אין ביניהם שום הבדל עקרוני (! ועל הציונים הדתיים מזה ( בייחוד על הרב קוק . ( המאמר תוקף בחריפות גם את המנהיגים החרדיים המוכנים לנהל משא ומתן עם מנהיגים חילוניים ולתת להם כבוד . הטענה העיקרית : פוליטיקה לא תצלח במאבק הזה . נדרשת היבדלות מוחלטת ומסירות לתלמוד תורה . בכך ניסח הרב וסרמן לראשונה את שיטתו . המאמר נכתב עברית ונדפס כמה פעמים בחוברת לחוד . . 2 "גזירו...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד