הערות למבוא

ראה על כך בפירוט : . 1 אהוד לוז : מקבילים נפגשים , עם עובד , תל אביב תשמ"ה : . 2 מנדל פיקאז : ' חסידות פללי , ; מוסד ביאליק , ירושלים תש"ן . מבוא .  אל הספר
הקיבוץ המאוחד