פרק ז' / "ויהי אחרי החורבן..." הצדקת האלוהים בתורת המוסר של ר' אליהו אליעזר דסלר

ר' אליהו אליעזר דםלר ' , שחיבוריו , שיעוריו ושיחותיו נקבצו ונערכו בארבעת כרכי הספר "מכתב מאליהו , " עזב את ארץ הולדתו וחינוכו , ליטא , אחרי מלחמת העולם הראשונה . המעמד הכלכלי האיתן שהיה לאביו , הסוחר ואיש המוסר ר' ראובן דוב דסלר , התרופף , והוא יצא לארצות הברית ולעוד כמה ארצות לבקש פרנסתו , עד שקיבל , בשנת תרפ"ז , מישרת רבנות בלונדון . כאשר פרצה מלחמת העולם השנייה הוא כבר היה זמן רב מחוץ לתחום ההתארעות הישירה של השואה . אף על פי כן הייתה נגיעתו האישית במה שהתארע בה אינטימית מאוד . הוא היה בעצמו פליט . את סבלות הרדיפה והדיכוי הקומוניסטי הכיר על בשרו . רוב בני משפחתו ( מלבד אביו , שנפטר אצלו בלונדון בשנת תרצ"ה ) נשארו בליטא ובאו תחת הכיבוש הנאצי . לרוע המזל יצאו אשתו ובתו לבקר את הקרובים בליטא שבועות אחדים לפני פרוץ המלחמה , ונלכדו שם . הן אמנם הצליחו להימלט בעוד מועד והגיעו לאוסטרליה , אך הן נאלצו להישאר במקלט הארעי שלהן עד תום המלחמה . ר' אליהו אליעזר דסלר ראה את עצמו כשריד בודד שניצל מן החורבן . כיהודי מאמין באמונה שלמה בהשגחה כללית ופרטית הוא ראה עצמו מחויב בחשבון נפש : לשם מה ניצל מ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד