פרק א' / הצדקת אלוהים הלכתית: האידיאולוגיה הדתית האפוקליפטית של ר' אלחנן בונם וסרמן

ר' אלחנן בונם וסרמן ' , ( 1941-1875 ) תלמידו המסור של "החפץ חיים 2 / ' הוא האידיאולוג הבולט ביותר של היהדות החרדית המזרח אירופית שהתארגנה ב"אגודת ישראל" בתקופה שבין שתי מלחמות העולם . הרעיונות שעליהם חזר בעקביות נחרצת בנאומים , במאמרים שפירסם בעיתונות החרדית ביידיש ובעברית , ובחוברת שפירסם לבסוף , לא היו כמובן חדשים . הוגה דעות חרדי כמותו לא יכול היה להתכוון לשום חידוש . אדרבא , כוונתו הייתה להעמיד בחריפות נחרצת על תקפות אמיתותם של הרעיונות הישנים , כפי הבנתם הפשטית , כנגד כל הכפירות מבחוץ ומול כל הספקות , הסטיות וחולשות הדעת מבפנים . יתר על כן , ר' אלחנן בונם וסרמן בא להבהיר לציבור החרדי , שנמצא בתהליך התארגנותו , מהי ההסכמה הרעיונית המאחדת אותו בדיעבד , ומהי המדיניות שעליו לנקוט על פי ההסכמה הזאת , לבל יסטה ממנה חלילה בהשפעת הגורמים החברתיים והפוליטיים שנגדם ניטל עליו להילחם . תפקיד כזה בוודאי אינו מרשה חידושים . אדרבא , רק מה שכבר נאמר ראוי שייאמר . אולם דומה כי דווקא תפקיד זה שקיבל על עצמו - לבקר את תנועתו שלו , לבל תסטה מייעודה ולבל תזייף את מטבע האמת שעליה נתחייבה להילחם - הכשיר ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד