מפתח

אבולוציה 48 , 27-26 אבל , תומאס 49 ( Uebel ) אדאמס , ג'ון קווינסי 119 , 100 ( Adams ) אדיצ'ונדרו , ג'ורג' , 205 ( Aditjondro ) 258 259 , 258 אדלמן , ג'ראלד 46 ( Edelman ) אדסל , תומאס 137 ( Edsall ) ' אובזרוור' ( לונדון ) 217 אוביי , דייוויד 149-148 ( Obey ) אוואנס , גארת 274 , 237 , 219 , 216 ( Evans ) ( הע' ;( 21 והחוק הבינלאומי ; 255-254 , 249 , 248 וכיסוי תקשורתי ; 210 , 209 ומלחמת המפרץ 253 , 251-250 אוונס , ויליאם 215 ( Owens ) אולברייט , מדליין 184 ( Albright ) אולמן , שמעון 15 ( Ullman ) אולמרט , אהוד 183 האו"ם ; 204 , 130 , 129 , 120-119 , 101 והזוועות במזרח טימור ; 250-249 , 247 , 245-244 , 242 והמזרח התיכון , 177-176 , 175 , 174 , 173 ; 192 , 185-184 והפתרון של מועצת הביטחון ; 199 , 176 , 175 , 174 , 173 , 170 והצהרת זכויות האדם הבינלאומית ; 195 ראו גם החוק הבינלאומי ' אוסטרליאך 219 , 218 אוסטרליה ומזרח טימור ; 260-249 , 220 , 203 ובית הדין הבינלאומי ; 254 , 245 , 238-237 והאינטרס הלאומי ; 258-255 והחוק הבינלאומי ; 255 , 249-248 הכרה דה יורה , 236  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ