פרק שני שפה וטבע

אני רוצה לדון בשני היבטים של נושא עתיק יומין ומסובך . הראשון עוסק בנפש באופן כללי : מה מקומה בטבע ( אם יש כזה בכלל ?( השני קשור באופן ספציפי לשפה : כיצד רכיביה ( מילים , משפטים וכוי ) מתייחסים אל העולם ? הנושא הראשון מעורר שאלות על מטריאליזם , דואליזם ובעיית הגוף נפש . השני — שאלות על רפרור , ( reference ) משמעות , התכוונות וכן הלאה . אפתח בשתי הצעות פשוטות הנוגעות לכל אחד מן הנושאים . לדעתי , שתיהן אינן אמורות לעורר מחלוקת , אף כי פעמים רבות הן נדחות בתוקף , לעתים במובלע . אחר כך אנסה לעמת אותן עם טענות אחרות , מרחיקות לכת ומשמעותיות הרבה יותר , ומקובלות מאוד , אף כי להשקפתי הן חסרות תוקף . נטולליזט ויחסי שפה עולם : טענות חזקות וחלשות הטענה הראשונה שאינה אמורה להיות שנויה במחלוקת קשורה להיבט הראשון והכללי יותר של הנושא . זוהי הצעה מתודולוגית לגבי חקר הנפש והטבע . לעולם יש היבטים רבים : מכאני , כימי , אופטי , חשמלי וכן הלאה , וגם היבטים מנטליים . הטענה היא שכולם צריכים להיחקר באותו האופן , בין אם מושא המחקר הוא תנועה של כוכבי לכת , שדות כוח , נוסחאות מבנה מולקולריות מורכבות או תכונות ה...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ