פרק ראשון שפה ומחשבה: מספר מחשבות על נושאים נכבדים

חקר הלשון והנפש Vnn ( mind ) כבר בעת העתיקה — ביוון הקלאסית ובהודו , בתקופה שקדמה לנצרות . פעמים רבות במהלך אלפי השנים האחרונות עלתה ההנחה ששני תחומי מחקר אלו קשורים בקשר עמוק . השפה תוארה לעתים כ'ראי הנפש , ' ומכאן הציפייה שחקר השפה יספק תובנה יחידה במינה על המחשבה האנושית . מפגש זה , שהתרחש שוב ושוב במהלך הדורות , אירע פעם נוספת לפני כארבעים שנה , במקורותיה של מה שמכונה לעתים 'המהפכה הקוגניטיבית . ' אני משתמש במושג זה מתוך כוונה שתבינו את הציטוטים המתייחסים ל'מהפכה ק וגניטיבית' כמבטאים מעט ספקנות ; לדעתי , זו לא היתה ממש מהפכה . מכל זווית שנבחן את הנושא נגלה שחלה תמורה חשובה בנקודת המבט : מחקר ההתנהגות ותוצריה ( טקסטים וכדומה ) אל התהליכים הפנימיים המונחים ביסוד מעשיהם של בני האדם , ומקורם במטען הביולוגי האנושי . הגישה לחקר השפה שאני מעוניין לבחון כאן התפתחה בהקשר זה , ושימשה גורם חשוב בהופעת אותה תמורה ובהתפתחותה . המהפכה הקוגניטיבית הראשונה מפגש כמעט זהה התרחש במאה השבע עשרה , במה שניתן לכנות ' המהפכה הקוגניטיבית הראשונה , ' ואולי היחידה שבאמת ראויה לתואר זה . היא היתה חלק מן המהפכ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ