6. המהרי"ל מרים קולו ב"שם הגדול"

בקשר עם המנהג להבליט על-ידי הרמת קול את הרעיון שבראש השנה , יום הגאולה , השם ,, יה" יתמלא ויתגדל , העירני הפרופ' א"א אורבך על מנהגו של מהרי"ל : כשאמר [ בתפילת מוסף של ראש השנה ] , שבח מגדל עוז שם הגדול' היה מרים " קולו ביותר ואמר , שם הגדול' בכל כהו . 11 " הפיוט הנזכר לא נמצא במחזורים שלנו , לא נרשם ב אוצר השירה והפיוט" של " ישראל דוידזון , לא בגוף החיבור ולא ב מלואים חדשים" -י , כמו כן נפקד מקומו " בכרטסת של השירה העברית בימי הביניים ב מפעל לחקר השירה והפיוט" שעל T " האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים . אולם מצאתיו במנהגי ר' זלמן יענט שפורסמו כעת על ידי מכון ירושלים n מנהגי ר' זלמן יענט מנהגי ריינוס הם בניגוד לר' אייזיק טירנא שרשם בעיקר מנהגי אושטרייך . " יוזכר עוד שמהרי"ל היה נוהג לעבור לפני התיבה , והמשיך בזה עד סוף ימיו . ™ . 37 ראה : זליגמן בער , סדר עבודת ישראל , עמ' . 131 , 44 ועיין גם s . c . Reif , Shabbethai 391 . 38 . Sofer and his Prayer-Book , Cambridge 1979 , p . 255 , note 391 ראה . סיני , שם , עמ' לדו לט . . 39 היינו בלי וא"ו , שמ , עכל' לט . . 40 השווה סיני , שם , עמ' י ו...  אל הספר
מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח