4. הגבהת הקול בתפילת "עלינו" רווחה גם בצרפת

במאמרי הבאתי טעם להגבהת הקול ב הוא אלהינו" מספר הרוקח לר' אלעזר " מוורמס . טעם זה ממש מופיע ב פירושי התורה לר' חיים פלטיאל , " בן דורו של מהר"ם " מרוטנבורג , שנתפרסם לאחרונה מכתב יד על ידי יצחק שמעון לנגה , ירושלים תשמ"א , עמ' , 608 בתוספת שכך הוא המנהג גם בצרפת : וענו כל העם אמן . בכולהו כת' ואמר וכאן כתיב וענו , ונראה משום דהוי יחוד השם וצריך בקול רם לענות , והכי אשכחן בכל דוכתין דאיכא קידוש השם צריך בקול רם לענות . ומשום הכי ביום הכיפורים ור"ה רגילין להרים קול בעלינו לשבח ... וכן נוהגין בצרפת .  אל הספר
מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח