1. אלגזאלי על משמעות "הו"

במאמרי הנ"ל דנתי במשמעות המשיחית והמשמעות המיסטית שניתנו לתיבת ,, הוא" על ידי חכמי ישראל בימי הביניים . לשם השלמת והנגדה תינתן כאן המשמעות הפילוסופית שהוענקה לאותה תיבה על ידי אלגזאלי , ( 1111—1058 ) גדול ההוגים הדתיים באיסלאם שגמנה גם עם גדולי חכמי ההלכה האיסלאמית Ton . תורני" זה " , שאחרי נפתולים קשים הצטרף לצופיות , השפיע , כידוע , השפעה ניכרת על הגותם הפילוסופית של חכמי ישראל 3 ובמיוחד על משנתו של ר' יהודה הלוי — נושא שכבר דשו בו רבים . * באחד מספריו י י הוא כותב את הדברים הנועזים הללו : הצהרת האמונה בייחודו של ה' ( אלתוחיד ,, : ( אין אלהיט מבלעדי אללה" ( לא אלה אלא אללה ) היא נוסחת המון העם ( אלעואם , ( ואילו נוסחת יחידי הסגולה ( אלכ'ואץ ) היא : אין " הוא מבלעדי הוא" ( לא הו אלא הו ) . 6 אלגזאלי הותקף על ידי מתנגדיו בשל אימרה זו , שראו בה משום מיעוט דמותה והפחתת ערכה של הצהרת הייחוד המקובלת , ,, שהיא סיבת אושרם של בני אדם ויסוד ועיקר אצל כל העמים . " אחרי שלא עלה בידי מתנגדיו להכפיש את שמו בפני השלטונות פנו אליו בכתב וביקשוהו שיבהיר את אימרתו זו בין שאר אימרותיו שעוררו את מורת רוח...  אל הספר
מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח