מחזור אשכנזי, כ"י ברלין, המפריד הממלכתית, ‭n ,7x0 ,OR 2° 10‬־13 (צילומים נוספים בעמודים יב יז)