נספח לנוסח 'כל נדרי' במנהגי ספרד ואשכנז

בניגוד לנוסחי צרפת ואשכנז המקדימים את שבעת ביטויי ההפרה = ) א ) לפיסקה ' נדרנא לא נדרי' = ) ב , ( הרי במנהג ספרד הרווח הסדר הוא הפוך : ב + א , ושם רק ארבעה ביטויים : שביתין ושביקין לא שרירין ולא קיימין . הדגשנו במנהג ספרד הרווח , כי מכתבי היד של מנהג זה , וכן מסידור ספרדי קדום r דפוס נאפולי , 1490 אנו למדים כי התהלכה גם נוסחה קצרה שלא גרסה אלא פיסקה א בלבד . והרי הנוסח בכתב יד המוזיאון הבריטי , 693 דף 277 ( הלוח בו מתחיל ב : ( 1466 92 ר' ראבי"ה ח"ב , עמ' : 188 "פירש רבנו זקיני = ) ראב"ן ... ( וכולם מכוונין לדעת השליח צבור כאילו אמרו בפירוש שבנו ונתחרטנו על הנדרים והננו נשאלין והוא מתיר להם בהסכמת רבים שאין יחיד מתיר אלא א"כ מומחה ; " ראב"ן ( ס"ט , ע"ד : ( "והתקינו לש"צ לומר והרי היא כאילו כל אחד ואחד מתחרט לפני חכם שהרי כולם יושביו שם ואין מוחין והוא שלוחם . " ור' גם אור זרוע ח"ב , סוף סי' רע"ז , ומרדכי יומא , תשכ"ו . 93 עי ' הערה . 23 " כל נדרי ואסרי ושבועי ונדויי וחרמי וקונמי וקונחי וקונסי די נדרנא ודי אשתבענא ודי חרמנא ודי אסרנא על נפשתנא מיום הכפורים שעבר עד יום הכפורים זה שבא כלה...  אל הספר
מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח