עבר ועתיד בנוסח 'כל נדרי'

אין לך בעייה ליטורגית שנתקלה בהתנגדות עזה כל כך , כמו הפורמולה הארמית ' כל נדרי' שנעשתה , כידוע , מטרה להתקפות מבית ומבחוץ , גאוני בבל שללוה לחלוטין , הקראים קראו עליה תגר , בעלי ההלכה בכל הדורות לא נלאו מהצביע על הקשיים ההלכתיים והמוסריים הכרוכים בה , ובמשך דורות שימשה נשק מסוכן בידי שונאי ישראל להשמצת היהודים ולהכתמת היהדות . פרשה סבוכה זו נסתבכה עוד יותר בעטיו של השינוי המפליג שהוכנס בנוסח ' כל נדרי' בצרפת במאה ה , 12 ושהפך את הפורמולה מהתרת נדרי השנה שחלפה לביטול מראש של נדרי השנה הבאה . פסוק המפתח : "מיום כפורים שעבר עד יום כפורים זה , " הוחלף ל"מיום כפורים זה עד יום כפורים הבא . " שינוי קיצוני זה הונהג בידי ר' מאיר ב"ר שמואל , חתנו של רש"י , לפי עדותו המפורשת של בנו , ר' יעקב תם י . עובדה זו טעונה הבלטה משום שרבים מגדולי בעלי ההלכה בימי הביניים תולים את השינוי ברבנו תם עצמו , כנראה משום שהוא אשר נכנס בעבי הויכוח לערער את יסודותיו ההלכתיים של המנהג העתיק , ולהצדיק את הנוסחה החדשה , בהשתיתו אותה על המשנה והתלמוד . לזה יש בידינו להוסיף מידע חדש והוא , שאף שני בניו האחרים של ר' מאיר...  אל הספר
מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח