חמישה־עשר שירי המעלות למזמור קיט - חלוקת קריאתם לשבעת ימי השבוע

( במנהגי הקראים וביהדות הרבנית ) בתופעה ליטורגית זו אנו פוגשים ראשונה אצל ענן בן דוד שהקצה מקום נכבד בסדר התפילה שלו לשתי חטיבות אלו , בשילוב שאר פרקי תהלים , כמו שיבואר מיד . קריאה וזז שנקראת אצלו 'שירה , ' בוצעה תוך טקס רב , כשהכוהנים והלווים הסתדרו בשורה אחת משמאל לארון הקודש , ואחרים ( ישראלים , אנשי המשמרא ) בשורה אחרת מימין הארון , והטקס כולו נסתיים בנפילת אפיים . בקטעים מ'ספר המצוות' שלו , שנתגלו בגניזה , אנו קוראים : ] ... אמר ] ין ז' פיסקין שירה כד קי [ מו ] נן בתרין [ צפי ... [ [ ב ] צפא לשמאל דארון קימ [ י ] ן [ כה ] ני וליואי ובצפא לימין דארון קימץ ... [ וא ] מרין ג' [ פיס ] קי מ [ א ] שרי תמימי דרך ותרין פיסקי מראש ספר דתהלים ותרץן ] פיסקי משיר המעלות ולבתר דמסימינן עד ז' פיסקי קרבי כהני וליואי פסקי לקמי ארון ואמר [ י ] ן אנא יי הושיעה נא וג' עד דמסימין ונפלנין על ] [ אפיהון ] ופסקי והדרי פל [ גא ] למקום ארון ופלגא למקום תפלה . מאחר ואין בידינו ספר המצוות בשלמותו ואנו תלויים בקטע זה בלבד , ואף הוא נשתמר בצורה לקויה , אין לעמוד בבטחה גמורה על טיבו המדויק של מנהג זה . אולם נ...  אל הספר
מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח