נספח א

פיוט המיוסד על 'ישמח משה' הפיוט הבא מצורף למאמר זה כ'נספח' משום שהוא מהווה כעין ניגוד לנושאנו . לעומת אלה שמצאו דופי ב'ישמח משה' ותסיתהו לגמרי מתפילתם , אנו פוגשים כאן אחרים ששקדו על אמירתו ולא ויתרו עליו גם ביום שהמנהג המקובל אינו מחייב את אמירתו : בשבת שחל בה יום טוב , שמתפללים את עמידת החג המכילה 'אתה בחרתנו . ' בשבת זו נאמר הפיוט , שמסגרתו היא 'ישמח משה , ' אחרי תפילת ערבית , כך שאף שבת זו לא יצאה בלי 'ישמח משה . ' נוסף לכך , מן ההוראה הליטורגית ( להלן ) אנו למדים שהשתמשו בפיוט זה גם לעטר בו את תפילת שבת חול המועד — שבת שיש לה אופי חגיגי מיוחד , בהבדל משאר שבתות השנה — אף על פי שביום זה כן אמרו 'ישמח משה . ' נמצא שתפילה זו נאמרה פעמיים באותה שבת חגיגית . הפיוט , שמחברו הוא הפייטן הבגדאדי , אלעזר בן יעקב הבבלי 1250—1195 ) 1 c בערך , ( נזכר ראשונה ע"י צונץ 65 ועל פיו נרשם ע"י דודזון * ללא ציון מקור נוסף . עד כמד . שידוע לי לא ראה עדיין את אור הדפוס . הוא נשתמר במחזור המכיל פיוטים לחגים , לתעניות ולשבתות המצויינות , כ"י המוזיאון הבריטי , 685 דף 63 א . מחזור זה , המנוקד ניקוד מלא , מתו...  אל הספר
מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח