'מאה ברכות' = 'ברכות השחר'

רבי מיימון הדיין אבי הרמב"ם כותב ב"אגרת הנחמה" שלו ( עמ' לח ) י "וזה כמה שנים שמתי לי לחוק לקרוא את המזמור הזה , היינו תפלה למשה איש האלהים , כל יום אחרי מאה ברכות לפני ברוך שאמר . " דברים אלה עוררו את תמהונו של הרב י"ל הכהן מימון , והוא מעיר : "מה שכתב רבנו כאן , שקרא את המזמור הזה כל יום אחרי מאה ברכות לפני ברוך שאמר , דבריו תמוהים , כי עד ברוך שאמר יש רק י"ח ברכות ולא יותר . " והניח את הדבר ב"צריך עיון . " פתרון תמיהה זו הוא : הביטוי מאה ברכות איבד כאן את משמעותו המספרית ומשמש כינוי ליחידה הליטורגית הידועה בשם "ברכות השחר , " הואיל והן פותחות את מאת הברכות שחייב אדם לברך בכל יום . "מאה ברכות" = "ברכות השחר . " מונח ליטורגי זה רווח בארצות שונות ושגור היה במשפחת הרמב"ם , שכן השתמשו בו לא רבי מיימון הדיין בלבד , אלא גם הרמב"ם עצמו ור' אברהם בנו . ומעניין , שר' אברהם מצא לנחוץ לפרש את משמעות הביטוי , שבעצם אינו הולם את הברכות , שמספרן אינו אלא י"ח , ועשוי משום כך לגרום לאי הבנה . להלן ניתנים כמה מקורות , שבדפוס ושבכתבי יד , המעידים על שימוש "מאה ברכות" במובן "ברכות השחר : " . 1 ר' מיימו...  אל הספר
מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח