ברכה המצוטטת על-ידי המלומד הקראי יעקב אלקירקיסאני

לזכרו של אלכסנדר שייבר א בפולמוסו נגד הרבנים בדבר ואופייה של התפילה היהודית , "שהקראים , כמפורסם , טוענים שחייבת להיות מורכבת בעיקר ממזמורי תחלים , מאשים המלומד הקראי , אבו יוסוף יעקוב אלקירקי 0 אניי , בן דורו של רב סעדיה גאון , את הרבנים ביאי עקביות בנושא זה . מצד יאחד , הוא טוען , שוללים הם . את טענת הקראים ש 0 פר תהלים נועד לשמש ספר תפילות לישראל , ומצד שני ec פותחים . את תפילתם בברכה ' "יאשר בחר בדוד 'עבדו ורצה בשירי קדשו , " ובזה מאששים הם עצמם טענה זו . ברכה זו שלא היונה ידועה ממקור אחר היוותה חידה סתומה מאז , 1894 כאשר פורסמו דברי קירקיסראני לראשונה על י & י . א"רא הרכבי . רק ואחרי חלוף יותר מיובל שנים נתאמתו דבריו כאשר נתגלתה הברכה בשרידים מסידורים רבניים בגניזת קאהיד על ידי שמחה אסף - ' ואלכסנדר שייבר , כנראה בעת ובעונה אחת . אך בעוד שבקטעים שגילה אסף נשתיירה רק התחלתה של הברכה , הרי בקטעי שייבר מצוי הנוסח כולו . שייבר נתן פרסום לתגליתו בעברית , םאגגלית ובצרפתית . בסך הכל ציין חמשה קטעי גניזה המכילים יאת טכסט הברכה כולו או רק את תחילתו . . 1 כתאב אלאנואר ואלמראקב , מהדורת לי ...  אל הספר
מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח