ברכת 'יין עסיס'

גרם לה מזלה של ברכת יין מורחבת זו , המתפרסמת בזה בפעם הראשונה , שתשאר משוקעת ב"גניזה" שבאוכספורד , וממילא להיות סמויה מעין החוקרים , עד ארבעים שנה אחרי שיתר כתבי "הגניזה" שבאותה עיר זכו להרשם ברשימת כתבי היד של הספריה הבודליאנית . נראה , שמקומה המוצנע בכתב היד היה בעוכריה י מתוך שנכתבה במקום החלק שבין שני דפים , נעלמה מעיני החכם קאולי , ( Cowley ) וכך ננעלו שערי רשימתו בפניה . וחשיבות לה לברכה זו מכמה בחינות : א ) גדולי הגאונים , רב סעדיה ורב האיי , הזכירוה ותפסו עמדות מנוגדות כלפיה , הראשון אסר את אמירתה והשני התייחס אליה בסובלנות , כמו שיבואר . ב ) היא מוסיפה לנו אריח חדש בבנין הנוהג היהודי בתקופת הגאונים - בנין שהפרוץ עודנו מרובה על העומד שבו . ואין צורך להדגיש שחשיבות כפולה ומכופלת נודעת לה , אם הדין עם רב האיי גאון , שראשיתה של אותה ברכה נעוצה כבר בתקופה התלמודית . ג ) ברכה זו , האומרת שירה על היין , היא הדוגמה הקדומה ביותר ל"שיר ייך בספרותנו . מסידורו של רב סעדיה גאון אנו למדים שברכת היין המורחבת , ברכת "יין עסיס , " תפסה את מקומה של ברכת "בורא פרי הגפן" הרגילה בקידוש של לילות ה...  אל הספר
מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח