ברכות ההפטרה (המשך)

( גרסה תמוהה נוספת ) בחלק זה של מאמרנו נמקד את הדיון בעיקר בגרסה תמוהה נוספת בקטע קיימברידג , ' והיא : חתימת הברכה 'בא"י הנאמן בכל דרכיו / במקום הנוסחה הרווחת הנהוגה בכל העדות : 'בא"י ( האל ) הנאמן בכל דבריו . חתימה זו אין לה אח ורע בספרותנו ההלכתית והליטורגיה ועומדת גם בניגוד לקטע גניזה שנדפס במהדורת הדפוס של הסידור וקטע המקביל טשסה . למרבה הפליאה r חתימת ברכת הפטרה זו מזדמנת בניסוח תמוה אחר , שגם לו אין סימוכין בשום מנהג ממנהגי העדות : 'בא"י האל הנאמן , ' ותו לא : "ויש שאינם אומרים ' בכל דבריו . "' אם הנוסחה 'בכל דרכיו' יש בה משום חידוש והפתעה , הרי נוסחה מקוטעת זו מהווה חידוש והפתעה במדה לא פחותה . אנו עומדים איפוא , בפני חידה כפולה התובעת את פתרונה , ומן הדין שעלינו למצוא הנמקה אחת שיש בה כדי לשמש הסבר ופתרון לשתי הנוסחאות גם יחד . דבר אחד יוצא ברור . שתי נוסחאות אלו , על אף שונותן שותפות הן בדחייתן את הנוסחה השגורה , ודאי משום שמצאו בה פגם הפוסל אותה מלבוא בקהל . ומצווים אנו לשאול : פגם זה שגרם לפסילת הנוסחה האמורה מהו טיבו ? הריני להציע שהפגם נעוץ בעובדה שהמטבע האמורה לא רק שאינה...  אל הספר
מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח