נוסחה עתיקה בברכות ההפטרה שנשתקעה

... ממסורות אומתנו בתפלותיה וברכותיה יש דברים שהוזנח שמושם עד שנשכחו ונמחקו לגמרי חוץ מאצל יחידי סגולה . רב סעדיה , מבוא לסידור , יא 4-2 [ או ההבדלים שבין נוסח ברכות ההפטרה הרווח בכל העדות ( פרט לעדת תימן ) לבין הנוסח הבבלי , כדרך שנשתמר בסידורו של רב סעדיה גאון ( עמ ' שסז , ( מרובים הם ומהותיים . עלינו לזכור , כי הנוסח הנדפס של הסידור לקוח מקטעי גניזה , מאחר שכתב יד אוכספורר ( המסומן א , ( " שעליו מושתתת המהדורה , לוקה בחסר ונעדר בו לגמרי הפרק על קריאת התורה וההפטרות . לרוע המזל אף קטעי הגניזה שהיו בירי מהדירי הסידור לא היה בהם כדי להשלים את הפרק כולו . לפני כמה שנים פרסמתי קטע גניזה גדול של אותו פרק , המשלים הרבה מן החסר ומגיע כמעט לסיומו של הסידור . לאחר מכן מצאתי בגניזת קיימברידג' קטע נוסף מן הפרק הנדון , ובו גם ברכות ההפטרה . מספר הקטע הוא , Or . 1080 , 13 / 55 והוא בן שישה דפים . חשיבות מיוחדת נודעת לקטע החרש משום שהוא כולל נוסחאות חשובות ורבות עניין ; אך במסגרת המצומצמת של מאמר זה אגביל את עצמי לדיון באחת מן הנוסחאות שבו בלבד . הגבלה זו תאפשר לי להרחיב את היריעה ולדון בתופעות ד...  אל הספר
מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח